Wszystkie bestsellery
  • Obniżka
ACC-99D HUNTER STEROWNIK 230V 2-PRZEWODOWY DEKODEROWY ZEWNĘTRZNY
  • ACC-99D HUNTER STEROWNIK 230V 2-PRZEWODOWY DEKODEROWY ZEWNĘTRZNY

ACC99d Hunter sterownik 230V 2-przewodowy dekoderowy zewnętrzny

HUN ST ACC 99D

Sterownik ACC-99D Hunter. Dekoderowy.

2-przewodowy rozbudowa do 99 sekcji, zewnętrzny

15 859,88 zł
12 846,50 zł Zniżka 19%
Brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 12 846,50 zł 0%

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Ilość
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Opis

Sterownik ACC-99D Hunter. Dekoderowy.

2-przewodowy rozbudowa do 99 sekcji, zewnętrzny

ZASTOSOWANIE

Funkcja Easy Retrieve™ umożliwia przywrócenie harmonogramu, wartości czasów nawadniania, nazw oraz innych zapisanych ustawieńWielofunkcyjność sterownika ACC została ulepszona poprzez dodanie dwużyłowego systemu dekoderowego Hunter. Sterownik ACC-99D wykorzystuje dwużyłowe dekodery, aby sterować 99 sekcjami bez konieczności rezygnowania z szerokiej gamy funkcji oferowanych przez sterownik ACC. Umożliwiając sterowanie wieloma zaworami na dużych odległościach, sterownik dekoderowy ACC99D wykorzystuje wszystkie funkcje oferowane przez najbardziej zaawansowany sterownik ACC. Dwużyłowe zasilanie pozwala zaoszczędzić przewód miedziany, upraszcza procedurę wykrywania i usuwania usterek, minimalizuje prace polegające na układaniu przewodów w ziemi oraz umożliwia monitorowanie systemu za pomocą zdalnych czujników poprzez dwużyłową ścieżkę

WŁAŚCIWOŚCI

Dostępne rozmiary sekcji: 1, 2, 4, 6

Czujnik dekodera dostępny z wejściami typu Flow i Clik

Maksymalna odległość od dekodera przy ścieżce przewodowej 2 mm2 (14 AWG): 3000 m, przy ścieżce przewodowej 3,3 mm2 (12 AWG): 4500 m

Maksymalna zalecana odległość od elektromagnesu: 45 m

Możliwość programowania dekoderów w terenie

Kieszonkowe, bezprzewodowe narzędzie ICD-HP zgodne z programatorem

Komunikacja dwukierunkowa

Ochrona przepięciową: wewnętrzne (przewód odgromowy w zestawie)

Podwójne wyjścia pompy/zaworu głównego można przypisać do dekoderów

Złącza ścieżki przewodowej w zestawie z każdym dekoderem

Ilość ścieżek przewodowych: 6

Automatyczne, codzienne planowanie harmonogramu nawadniania na podstawie warunków pogodowych dzięki opcjonalnemu czujnikowi Hunter Solar-Sync

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

-STEROWNIK ACC-99D POSIADA WSZYSTKIE FUNKCJE STEROWNIKA ACC ORAZ FUNKCJE DEKODERA.

Sterownik ACC-99D posiada funkcje sterownika ACC, wszystkie pozostałe funkcje zaawansowane oraz dodatkowe funkcje dwuprzewodowego systemu dekoderowego.

-MONITOROWANIE PRZEPŁYWU W CZASIE RZECZYWISTYM

Funkcja ta umożliwia podłączenie przepływomierza w celu określenie wysokiego lub niskiego przepływu oraz automatycznej reakcji na alarmy. Sterownik zbiera informacje na temat typowych przepływów dla każdej sekcji nawadniania, a następnie monitoruje wydajność podczas automatycznego nawadniania. W przypadku wykrycia nieprawidłowych przepływów sterownik może zidentyfikować wadliwą sekcję i wyłączyć ją. Funkcja używana jest w połączeniu z zaworem głównym. Użytkownik może programować parametry alarmów. Sumy przepływów są także rejestrowane w pamięci sterownika w celu weryfikacji zużycia wody w układzie.

-PAMIĘĆ ODNAWIALNA EASY RETRIEVE™

Narzędzie do ręcznego tworzenia kopii zapasowej, w której zapisane są pełne informacje dotyczące harmonogramu nawadniania i ustawień sterownika. Umożliwia to przywrócenie zapisanego harmonogramu nawadniania w dowolnym momencie. Można z tego skorzystać, aby przywrócić w sterowniku ustawienia wejściowe po ingerencji z zewnątrz lub na początku nowego sezonu.

-RĘCZNE URUCHAMIANIE FUNKCJI BEZ POKRĘTŁA I FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ze strzałką w prawo umożliwia użytkownikowi ręczne uruchamianie/testowanie dowolnej sekcji, a następnie wydłużenie czasu pracy określonej sekcji.

-PROGRAMOWALNE OPÓŹNIENIE NAWADNIANIA NA SKUTEK DESZCZU

Funkcja umożliwia podanie przez użytkownika liczby dni, przez które sterownik ma pozostawać w trybie wyłączenia, a następnie powrócić do automatycznego nawadniania. Pozwala to uniknąć nawadniania przez dłuższy czas niepogody, po którym nawadnianie zostanie automatycznie wznowione. Dzięki temu nie ma konieczności regulowania każdej sekcji w programie. Sterownik wyświetla na ekranie liczbę dni pozostałych do wznowienia nawadniania.

-PAMIĘĆ TRWAŁA

Funkcja ta umożliwia podtrzymanie takich funkcji jak: aktualny czas, data i zaprogramowane dane programu w przypadku przerw w dostawie prądu.

-AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE

Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, stosowane we wszystkich sterownikach Hunter z zasilaniem prądem zmiennym, wykrywa uszkodzenia elektryczne powodowane zwykle przez problemy z okablowaniem lub przez uszkodzenia przewodów. Sekcje, w których wystąpiło zwarcie zostają pominięte, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie nawadniana przez nieuszkodzone sekcje. Brak bezpieczników, które mogłyby ulec przepaleniu oraz wyłączników wewnętrznych, które mogłyby zostać uruchomione i spowodować całkowite zatrzymanie nawadniania.

-KOREKTA SEZONOWA: GLOBALNA, MIESIĘCZNA I MODYFIKOWANA PRZEZ SOLAR SYNC W STEROWNIKU ACC

Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania, z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli na skutek warunków atmosferycznych podłoże wymaga mniejszej ilości wody wprowadź żądaną wartość (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy bez konieczności wprowadzania zmian w poszczególnych programach. Sterownik ACC oferuje wiele sposobów wykorzystania korekty sezonowej w celu zredukowania ilości używanej wody:

Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej wykorzystywana jest przez wszystkie programy.

Dla danego programu: Każdemu programowi, o ile zaistnieje taka konieczność, może zostać przypisana inna, stała wartość korekty sezonowej.

Czujnik SOLAR SYNC: Po podłączeniu do sterownika ACC, czujnik ewapotranspiracji SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.

-FUNKCJA ”OPÓŹNIENIE W URUCHAMIANIU KOLEJNYCH SEKCJI” DOSTĘPNA W STEROWNIKACH I-CORE I ACC

Funkcja umożliwia zaprogramowanie opóźnienia w uruchamianiu poszczególnych sekcji w momencie, gdy sterownik wyłącza jedną sekcję i uruchamia następną. Opóźnienie może trwać kilka sekund, co umożliwi całkowite zamknięcie wolniej zamykających się zaworów lub znacznie dłużej, dzięki czemu możliwe jest napełnienie zbiorników ciśnieniowych. W sterownikach ACC i I-Core opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji może być ustawiane indywidualnie dla danego programu.

-PROGRAMOWALNOŚĆ CZUJNIKA W STEROWNIKU ACC

Każdy z czterech czujników typu Clik w sterowniku ACC może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby wyłączał dowolny z dostępnych 6 automatycznych programów będący w trybie zawieszania lub wstrzymania, oferując różnorodne reakcje, w zależności od warunków.

-FUNKCJA "CYCLE AND SOAK" (PRACA CYKLICZNA I WSIĄKANIE)

Jest to wodooszczędna funkcja, która umożliwia użytkownikowi określenia maksymalnego czasu pracy dla indywidualnych sekcji, a następnie minimalnego czasu wsiąkania, tak aby zapobiec spływowi wody ze zboczy lub gleb nasyconych. Operator może wprowadzić dowolny czas pracy, a sterownik automatycznie podzieli go na cykle umożliwiające wchłanianie wody w okresach wsiąkania. Funkcję tę można regulować według indywidualnej sekcji w przypadku wyjątkowych warunków glebowych i lokalnych.

-FUNKCJA "BRAK NAWADNIANIA"

Funkcja umożliwia wybranie przez użytkownika okresów, w których sterownik nie zezwoli na automatyczne przeprowadzanie nawadniania. Funkcję można stosować w celu uwzględnienie lokalnych ograniczeń nawadniania lub aby nawadnianie nie kolidowało z ruchem pieszym. Uruchomienie funkcji nie wpływa na możliwości nawadniania w trybie ręcznym w trakcie przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

-SOLAR SYNC DELAY (OPÓŹNIONA AKTUALIZACJA DANYCH Z CZUJNIKA SOLAR SYNC)

Funkcja Solar Sync Delay (opóźniona aktualizacja danych z czujnika Solar Sync) służy do określenia liczby dni, po których czujnik przeprowadzi automatyczną aktualizację pogodową. W czasie tego opóźnienia czujnik będzie korzystał z procentowo wyliczanych danych globalnych. Umożliwia to ustawienie okresu czasu, w którym regulacja nie będzie przeprowadzana . Jest to szczególnie istotne przy nowych nasadzeniach lub w trakcie wykonywania nasadzeń, gdyż użytkownik nie musi w tym okresie regularnie wracać na nawadniany teren w celu włączenia w czujniku Solar Sync funkcji oszczędzania wody.

-GRUPY SEKCJI URUCHAMIANYCH RÓWNOLEGLE

Możliwość grupowania poszczególnych sekcji w grupy, które przeprowadzają nawadnianie w ramach programów automatycznych. Umożliwia to konsolidację dużych systemów w mniejszą liczbę wymagających programowania elementów oraz regulację przepływu w instalacjach o dużej mocy.

CHARAKTERYSTYKA

6 programów automatycznych , oraz 4 niestandardowe programy ręczne (pomocnicze)

Podwójne wyjścia pompy/zaworu głównego programowalne dla każdej sekcji

1 przepływomierz (diagnostyka z poziomu sekcji) i maksymalnie 4 wejścia czujników (programowalne z poziomu programu)

Programowalne ustawienia Overlap (czasy startowe programów nakładają się) lub SmartStack (dla każdego programu) z grupami sekcji pracującymi jednocześnie.

Korekta sezonowa, od 0 do 300% z przyrostem co 1% , dla każdego programu

Tryb zbierania informacji o przepływie dostępny dla każdej sekcji, z programowalnymi alarmami

Czasy pracy sekcji do 6 godzin, programowalne opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji (do 4 godzin)

Samodiagnozujący przerywacz pomija sekcje, w których doszło do zwarcia i kontynuuje nawadnianie

Wbudowane złącze SmartPort® umożliwiające bezprzewodowe sterowanie

Program testowy umożliwia szybkie sprawdzenie systemu

Centralne sterowanie kompatybilne z systemem IMMS firmy Hunter

Możliwość "inteligentnego" nawadniania na podstawie warunków pogodowych po podłączeniu czujnika Solar Sync.

Wbudowana funkcja monitorowania przepływu w czasie rzeczywistym, historia bieżącego przepływu (w GPM lub l/min) dostępna po podłączeniu czujnika przepływu Hunter HFS lub czujnika innego producenta.

Tryb zbierania informacji o przepływie, z opcjami diagnostyki z poziomu sekcji i wyłączeniami alarmowymi.

DANE TECHNICZNE

Wejście transformatora: 120/230 VAC, 50/60 Hz, maks. 2A przy 120VAC, maks. 1A przy 230VAC

Wyjście transformatora (24VAC): 4 A przy 120V

Wyjście ścieżki dekoder: 34V

Zasilanie dekodera: 40mA na wyjście

Pojemność cewki: 2 standardowe cewki Hunter na wyjście – długość 45m, możliwość równoległego uruchomienia 14 cewek (zawiera podwójne wyjścia P/MV (pompa/zawór główny)

Okablowanie, od dekodera do cewki, standardowe przewody 1mm (18AWG) o długości 45m

6 dwuprzewodowych ścieżek

Komunikacja dwukierunkowa

Diagnostyczne lampki LED informujące o stanie ścieżki i dekodera

Programowalne sekcje dekodera (poprzez panel dekodera)

Szczegóły produktu
HUN ST ACC 99D

Opis

Montaż
Zewnętrzny
Rozbudowa o dodatkowe sekcje
TAK - dekoder
Rozbudowa do:
99
Załączniki
Pliki do pobrania
16 innych produktów w tej samej kategorii:

Indeks: HUN AK DUAL 1

Marka: Hunter Industries, Inc.

DUAL1 Hunter dekoder 1-sekcyjny do I-Core

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Dekoder DUAL-1 Hunter. 2 złącza DBRY-6. 1-sekcyjny. Dekoder do sterownika I-Core.

Cena 570,02 zł Cena podstawowa 703,73 zł
Najniższa cena: 570,02 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK ACC2 F3

Marka: Hunter Industries, Inc.

A2C-F3 Hunter moduł przepływomierza do sterownika ACC2

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Moduł przepływomierza A2C-F3 do sterownika ACC2.

Cena 1 446,09 zł Cena podstawowa 1 785,30 zł
Najniższa cena: 1 446,09 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN ST ICC2 800 PL

Marka: Hunter Industries, Inc.

ICC2800-pl Hunter sterownik 230V 8-sekcyjny modułowy (do 38) zewnętrzny

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Sterownik I2C-800-PL Hunter. 8 sekcji, rozbudowa do 38. Zewnętrzny.

Cena 1 672,07 zł Cena podstawowa 2 064,28 zł
Najniższa cena: 1 672,07 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK ICM2 800

Marka: Hunter Industries, Inc.

ICM800 Hunter moduł 8-sekcyjny do ICC2, HCC

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Moduł rozszerzeń ICM-800 Hunter. 8-sekcyjny. Do sterownika ICC2, HCC

Cena 920,39 zł Cena podstawowa 1 136,29 zł
Najniższa cena: 920,39 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK ACC2 WIFI

Marka: Hunter Industries, Inc.

A2C-WiFi Hunter moduł WiFi do sterownika ACC2

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Moduł komunikacji WIFI A2C-WIFI do sterownika ACC2.

Cena 1 446,09 zł Cena podstawowa 1 785,30 zł
Najniższa cena: 1 446,09 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK DUAL S

Marka: Hunter Industries, Inc.

Ochronnik przeciwprzepięciowy DUAL-S Hunter. 4 złącza DBRY-6 do I-Core

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Ochronnik przeciwprzepięciowy DUAL-S Hunter. 4 złącza DBRY-6. Ochrona do sterownika I-Core.

Cena 378,49 zł Cena podstawowa 467,28 zł
Najniższa cena: 378,49 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK ICM2 2200

Marka: Hunter Industries, Inc.

ICM2200 Hunter moduł 22-sekcyjny do ICC2, HCC

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Moduł rozszerzeń ICM-2200 Hunter. 22-sekcyjny. Do sterownika ICC2, HCC

Cena 1 748,07 zł Cena podstawowa 2 158,11 zł
Najniższa cena: 1 748,07 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK ICD 100

Marka: Hunter Industries, Inc.

ICD100 Hunter dekoder 1-sekcyjny do sterownika ACC99d

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Dekoder ICD-100 Hunter. 1-sekcyjny z układem przeciwnapięciowym i przewodem uziomowym

Cena 488,66 zł Cena podstawowa 603,28 zł
Najniższa cena: 488,66 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK DUAL 2

Marka: Hunter Industries, Inc.

DUAL2 Hunter dekoder 2-sekcyjny do I-Core

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Dekoder DUAL-2 Hunter. 2 złącza DBRY-6. 2-sekcyjny. Dekoder do sterownika I-Core.

Cena 981,95 zł Cena podstawowa 1 212,29 zł
Najniższa cena: 981,95 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN AK PCM 1600

Marka: Hunter Industries, Inc.

PCM1600 Hunter moduł 16-sekcyjny do Pro-C, HPC

Stan zapasów: Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Moduł rozszerzeń PCM 1600 Hunter. 16-sekcyjny. Do sterownika PRO-C, HPC

Cena 1 238,88 zł Cena podstawowa 1 529,48 zł
Najniższa cena: 1 238,88 zł 0%
Więcej
Na zamówienie / Oczekujemy na dostawę - realizacja 2-14 dni

Indeks: HUN ST HCC 800 PL

Marka: Hunter Industries, Inc.

HCC800-pl Hunter sterownik 230V modułowy 8-38 sekcji zewnętrzny plastikowy Hydrawise

Stan zapasów: Bardzo niski
Ostatnie w magazynie

Sterownik HCC HCC-800-PL Hunter. 8-sekcyjny. Zewnętrzny. Obudowa plastikowa. Rozbudowa do 38 sekcji. Hydrawise 8 sekcji, rozbudowa do 38. Obudowa plastikowa. Wewnętrzny i zewnętrzny.

Cena 2 834,91 zł Cena podstawowa 3 499,89 zł
Najniższa cena: 2 834,91 zł 0%
Więcej
Dostępne

Śledź nas na Facebooku